Stichting vrienden Bos en Duin

Stichting vrienden Bos en Duin

De Stichting Vrienden is een ouderfonds dat de school steunt met extra projecten die niet jaarlijks terug komen. Activiteiten die voortkomen uit een wensenlijst van ouders, die in overleg met school tot stand komt. Jaarlijks vragen wij alle ouders om tegelijk met het schoolgeld hiervoor een vrijwillige bijdrage te doen zodat wij naast het reguliere onderwijs ruimte hebben en houden voor leuke culturele en sportieve evenementen. Zo hadden we een muziek workshop op de muziekschool, een dj-workshop, een rapcursus, een filmworkshop, een middag op kasteel Brederode met sport en spel en middeleeuwse muzikanten en ridders.

Wij staan graag open voor uw ideeën en suggesties die u kunt sturen naar: stichtingvriendenbosenduin@gmail.com. U vindt ons financieel jaarverslag en beleidsplan op deze pagina.

De Stichting Vrienden bestaat uit 3 enthousiaste ouders en 1 leerkracht:

Bart Westerman (voorzitter) bartwetserman@gmail.com
Robert-Jan Oost (penningmeester)
Paul Bossers (secretaris) pbossers@krullenlaan.nl
Jacobine Kastelein (namens de school) jacobine@bosenduin.nl

RSIN 8123.28.292, KvK 34188800
De bestuursleden zijn onbezoldigd

(FOTO)