Digiduif en klasbord

Digiduif en klasbord

Met behulp van Digiduif kunnen wij zowel via email als SMS met ouders communiceren. 

Klasbord is een beveiligd communicatieplatform voor onderwijsinstellingen. Via klasbord kunnen scholen gemakkelijk foto’s en filmpjes van activiteiten/belevenissen op school delen met ouders/leerlingen.