Klasbord

Klasbord

Klasbord is een beveiligd communicatieplatform voor onderwijsinstellingen. Via klasbord kunnen scholen gemakkelijk foto’s en filmpjes van activiteiten/belevenissen op school delen met ouders/leerlingen. Klasbord is een gratis tool en middels een unieke klascode die via school te verkrijgen is, toegankelijk.

Ieder jaar maakt de leerkracht een code aan die alleen voor haar/zijn klas toegankelijk is en afgesloten wordt aan het einde van een schooljaar. Niemand anders dan de ouders van de betreffende klas kunnen de foto’s en filmpjes met elkaar delen.