Peuter – en naschoolse opvang

Peuter – en naschoolse opvang

In nauwe samenwerking met Les Petits, die ook de peuterspeelzaal op school verzorgt, hebben we op school een goed georganiseerde na-en buitenschoolse opvangmogelijkheid. De kinderen worden na school in de lokalen van Les Petits, in hetzelfde schoolgebouw, opgevangen. Waar ze binnen hun vertrouwde omgeving kunnen spelen met hun eigen vriendjes van school. Bovendien kunnen de kinderen zelf vanuit de klas naar de naschoolse opvang lopen, wat veel rustiger is dan een hectisch heen en weer rijden tussen verschillende locaties.

Link naar Les Petits