Voor – en naschoolse opvang

Voor – en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang
In nauwe samenwerking met Les Petits, die ook de peuterspeelzaal op school verzorgt, hebben we op school een goed georganiseerde voor-, na-en buitenschoolse opvangmogelijkheid. De kinderen worden voorafgaand of na de lessen in de lokalen van Les Petits, in hetzelfde schoolgebouw, opgevangen. Waar ze binnen hun vertrouwde omgeving kunnen spelen met hun eigen vriendjes van school. Bovendien kunnen de kinderen zelf vanuit de klas naar de voor- of naschoolse opvang lopen, wat veel rustiger is dan een hectisch heen en weer rijden tussen verschillende locaties.

Klik hier om naar de website van Les Petits te gaan.