Waarom Bos en Duinschool

Waarom Bos en Duinschool

Het is een ongedwongen school, lommerrijk gelegen tussen de kastanjebomen, aan de rand van het bos. Een kleinschalige kwaliteitsschool met gemiddeld 25 leerlingen per klas, één groep per jaar, waar volop ruimte is voor gedegen onderwijs op verschillende niveaus. Met een sterk gevoel voor normen en waarden worden de kinderen hier in een veilige omgeving uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. 

Visie

De Bos en Duinschool is een basisschool met oprechte aandacht voor ieder kind. Kinderen staan centraal en worden door uitdagend onderwijs gestimuleerd om op te groeien tot zelfbewuste wereldburgers. De school is een veilige plek waar kinderen worden geholpen om zich in alle vrijheid te ontwikkelen tot mensen die met open vizier de wereld in stappen; zelfverzekerd en met een groot hart. We vinden het belangrijk dat de kinderen van en met elkaar leren en geven hier onder andere uiting aan door veel samen te werken.
Ons motto is: natuurlijk leren voor iedereen

Identiteit

De Bos en Duinschool is een open basisschool met christelijke grondslag die openstaat voor iedereen, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Vanuit die gedachte nemen respect, inlevingsvermogen en aandacht voor elkaar een belangrijke plaats in. Openheid en eerlijkheid vormen daarbij onze basis voor een geslaagde leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan en dat ze open staan voor de mening en visie van anderen en kennismaken met andere geloven, culturen en tradities. Wij geven daarom actief en bewust aandacht aan de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Onze leerlingen mogen zichzelf zijn en in ons handelen willen wij een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling tot zelfbewuste, initiatiefrijke, verantwoordelijke, betrokken en sociale burgers in een steeds veranderende maatschappij.

‘’De ligging is geweldig en ook de sfeer en het onderwijsniveau maken de Bos en Duinschool voor ons een zeer waardevolle plek. De voorpret die ik bespeur als mijn dochter er ’s ochtends naartoe wandelt is onbetaalbaar. We voelen ons kortom de koning te rijk!‘’
Paul, vader van Madelief in groep 4

“Ik werk al flink wat jaren op deze school. Ik weet nog dat ik hier voor het eerst naartoe fietste, om te solliciteren. Toen dacht ik: ‘Wow, je zal hier maar les mogen geven. Wat een plek en wat een sfeer!’ En dat denk ik nog steeds."
Juf Petra, groep 1/2b 

"De Bos en Duinschool is een kleine dorpsschool waar het individuele kind gezien wordt en waar  persoonlijke aandacht echt centraal staat."
Cora, moeder van Otto in groep 2

4x wijzer
In de wereld om ons heen gebeuren er veel dingen, het onderwijs en de maatschappij veranderen voortdurend. Wij willen op de Bos en Duinschool de kinderen graag de vaardigheden meegeven die zij in de toekomst goed kunnen gebruiken. Zelfreflectie, samenwerken, presenteren, probleemoplossend denken zijn een aantal van die vaardigheden. Wij zijn een lerende organisatie waarin we continu samen kijken wat al goed loopt en wat verbeteringen behoeft. Zo kunnen we samen de uitdagende leeromgeving waarborgen, waarin onze leerlingen gemotiveerd blijven hun kennis te vergroten, leren samenwerken, hun eigen diverse talenten kunnen ontwikkelen en leren voor zichzelf op te komen.

Dat betekent in de praktijk dat we thematisch werken vanuit een uitdagende leeromgeving. Hierbij geeft de groepsleerkracht minimaal eenmaal per week zijn of haar themales. Er worden verhalen verteld, deskundigen worden uitgenodigd, filmpjes worden gekeken of we gaan op excursie. Daarnaast hebben de kinderen 2x per week kans om aan het thema te werken door gebruik te maken van opdrachtkaarten en te werken vanuit hun eigen talenten.

Tot slot zorgen we er met zn allen voor dat er een leerrijke leeromgeving wordt gecreëerd. Dat doen we met leerkrachten, kinderen, ouders en schoolomgeving.

Excursies en feestjes
De school kent een rijke traditie van uitjes en excursies naar het bos, het strand, musea en speeltuinen in de omgeving. Maar ook het jaarlijks terugkerende kerstdiner in de klas, de paasviering in de kerk, het sinterklaasfeest, ons eindejaarsfeest met eigen gemaakte hapjes en optredens van de kinderen dragen bij aan onze betrokken schoolcultuur.

“Er zijn veel activiteiten en uitstapjes en altijd genoeg ouders om de kinderen ergens heen te brengen of te begeleiden. Laatst liep ik nog met een groepje over het strand. En binnenkort gaan we naar Caprera om naar een openluchtvoorstelling te kijken. Je kunt ook helpen in de schoolbieb of als pleinwacht. Het hoeft natuurlijk niet, maar ik vind het leuk om op die manier betrokken te zijn.” 
Marianne, moeder van Sophie in groep 5 

Buitenactiviteiten en sport
Met zo’n prachtige omgeving is het logisch dat we zoveel mogelijk naar buiten gaan met de kinderen. Er is veel aandacht voor sport en spel, natuurexcursies in de duinen, bezoek aan Thijsse’s Hof,  enzovoort. Als het weer het even toe laat trekken we met de kinderen de wijde omgeving in…