MR

MR

De medezeggenschapsraad fungeert als klankbord voor de schooldirectie en het bestuur bij de uitvoering van het beleid van de school. De MR vergadert ongeveer 5x per jaar, waarvan een verslag wordt gemaakt dat via de website of in de school voor ouders beschikbaar is. Alle vergaderingen zijn in principe vrij toegankelijk voor ouders en leerkrachten.

Bij vragen en/of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar: mr@bosenduin.nl.

De MR bestaat uit vier ouders en twee leerkrachten:

Arjo Blok (vader van Sven en Max – groep 6 en 4)
Paul Bossers (vader van Charlotte, Juliette en Thomas – groep 7, 5 en 3)
Elsbeth Eggink (moeder van Nikki en Robin – groep 4 en 2)
Jelmer Jager (vader van Marit en Jitse – groep 5 en 2).

Martin Goossens (leerkracht groep 5)
Petra Zijp (leerkracht groep 7)

De GMR is de overkoepelende MR van Stichting Salomo, waar de Bos en Duinschool onder valt en wordt voor onze school vertegenwoordigd door Martine Braaksma (moeder van Alma en Vera – groep 8 en 4).