MR

MR

Veel zaken die voor het onderwijs, voor de kinderen, het team én de ouders van belang zijn worden door school in overleg met de MR besloten. De MR heeft met instemmings- en adviesrechten invloed op de gang van zaken op schoolniveau. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen. Dit alles is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De MR bestaat uit een viertal vertegenwoordigers c.q. belangenbehartigers namens de ouders en een tweetal namens het team. Dit zijn Martin Goossens (leerkracht grp 8), Petra Zijp (leerkracht grp 4), Paul Bossers (Juliette grp 7 en Thomas grp 5), Emma Siegers (Milan grp 7, Cas grp 5, Twan grp 4), Arjo Blok (Sven grp 8 en Max grp 6) en Jelmer Jager (Marit grp 7 en Jitse grp 4). Op foto op volgorde van links naar rechts.

De MR vergadert circa een keer in de twee maanden. De notulen hangen daarna op het prikbord (met de vergaderdata).

Heeft u een (beleidsmatig) onderwerp dat u aan de MR wilt voorleggen of met een van de MR-leden wilt bespreken dan is dat uiteraard mogelijk. Spreek ons aan op het schoolplein, mail op mr@bosenduin.nl of bel met 06-28530300 (Paul).

Met vriendelijke groet,

Namens de MR van de Bos en Duinschool, de voorzitter Paul Bossers