Stichting vrienden Bos en Duin

Stichting vrienden Bos en Duin

"De Stichting Vrienden is een ouderfonds dat de school steunt met extra projecten die niet jaarlijks terug komen. Activiteiten die voortkomen uit een wensenlijst van ouders, die in overleg met school tot stand komt. Jaarlijks vragen wij alle ouders om tegelijk met het schoolgeld hiervoor een vrijwillige bijdrage te doen zodat wij naast het reguliere onderwijs ruimte hebben en houden voor leuke culturele en sportieve evenementen. Zo hadden we een muziek workshop op de muziekschool, een dj-workshop, een rapcursus, een filmworkshop, een middag op kasteel Brederode met sport en spel en middeleeuwse muzikanten en ridders.

Wij staan graag open voor uw ideeën en suggesties die u kunt sturen naar: stichtingvriendenbosenduin@gmail.com. Het financieel jaarverslag, het beleidsplan en de notulen van onze vergaderingen zijn op te vragen middels een mail aan dit mailadres.

De Stichting Vrienden bestaat nu uit 2 ouders en waarbij we op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester (per direct) en een secretaris (voor volgend jaar, Marlolein is beoogd  voorzitter).

Bart Westerman (voorzitter)

Marjolein van Riessen (secretaris) 

Penningmeester (vacant)

Namens de school neemt deel: Carola de Vries 


RSIN 8123.28.292, KvK 34188800

De bestuursleden zijn onbezoldigd."